วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากบริเวณลุ่มน้ำยม [Video]

_______ส่วนวิดีโออันนี้เพิ่งเสร็จหมาดๆ จะแสดงเกี่ยวกับพื้นที่น้ำท่วมในบริเวณลุ่มน้ำยม และแสดงให้เห็นขอบเขตของแก่งเสือเต้น และพื้นที่บางระกำโมเดล ที่เป็นแก้มลิงในการจัดการบริหารน้ำ ซึ่งจะซ้อนทับด้วยข้อมูลทึ่ตั้งหมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และข้อมูลพื้นที่น้ำท่วม จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ครับ และข้อมูลต่างได้มาจากโครงการวิจัยของ Map@NU : http://www.map.nu.ac.th และจัดทำวิดีโอโดยทีมจากถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.cgistln.nu.ac.th และตัดต่อวิดีโอโดยคุณชานนท์ กิจจารักษ์ ครับ ^_^

PHITSANULOK FROM THEOS [Video]

_______Phitsanulok from THEOS เป็นการจำลองการบินในบริเวณอำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งภาพถ่ายจากดาวเทียมจะเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส (THEOS) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์มาจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ซึ่งเป็นข้อมูลภาพแบบ Pansharp โดยทำการจำลองการบินโดยทีม สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจะมีตำแหน่งโรงแรม โรงพยาบาล ตู้ATM เป็นต้นครับ :))

พื้นที่เสี่ยงดินถล่มและน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำน่าน [Video]

_______เป็นไฟล์วิดีโอ หนังสั้นๆ เกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงดินถล่มและน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำน่าน ซึ่งทางทีมสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้เห็นว่าพื้นที่เสี่ยงดินถล่มและน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำน่าน อยู่ในบริเวณไหนบ้าง อาจจะเป็นประโยชน์ในการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับทางด้านนี้ครับ ^_^