วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

____การประวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพ โดยมีนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมประมาณ 300 คน และมีอาจารย์และนักวิจัยอีกประมาณ 40 ท่าน จาก 15 มหาวิทยาลัย