วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วิธีเรียก Service จาก ArcGIS Server โดยใช้โปรแกรม QGIS แบบที่ 2

ก่อนหน้านี้ผมเคยเขียนวิธีการเรียก service จาก ArcGIS Server เข้ามาในโปรแกรม QGIS แต่ขั้นตอนมันจะซับซ้อนนิดหน่อย ดูวิธีที่ 1 และหลังจากนั้นผมก็เขียนปลั๊กอินเข้ามาใช้เองและคิดว่ามันน่าจะมีปุ่มเพิ่มให้ในโปรแกรมเองเลย ซึ่งเห็นใน mailing list เขาคุยกันพักนึง แล้วก็มีปุ่มนี้ขึ้นมาให้เราใช้แล้ว :)

ซึ่งตัวอย่างของผมนี้ ได้ลองเรียก service จาก ArcGIS Server ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นชั้นข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี ที่มีให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

http://eis.ldd.go.th/lddeis/PLM.aspx

1. ไปที่เมนู Layer > Add Layer > Add ArcGIS MapServer Layers...

2. คลิกปุ่ม New และระบุดังนี้ แล้วคลิก OK
2.1 Name: ldd ortho (ตั้งชื่อ อะไรก็ได้)
2.2 URL: http://eis.ldd.go.th/ArcGIS/rest/services/LDD_RASTER_WM_CACHE/MapServer 3. คลิก Connect และเลือก Layer และคลิกปุ่ม Add

 4. จะได้ดังภาพด้านล่าง

*** ขอขอบคุณ service จากกรมพัฒนาที่ดิน มา ณ ที่นี้ด้วยครับ