วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วิธีการแก้ไขปัญหาปลั๊กอิน Photo2Shape ใน QGIS ใช้งานไม่ได้บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu

______มีหลายท่านที่อยากจะใช้ปลั๊กอิน Photo2Shape ซึ่งเมื่อเราติดตั้งปลั๊กอินนี้ไปแล้วไม่สามารถเรียกใช้งานได้ เนื่องจาก Module Exifread หายไป มีวิธีการแก้ไขอยู่หลายวิธีเหมือนกัน เช่น การเปลี่ยนไปใช้ปลั๊กอินตัวใหม่ที่ชื่อว่า Geotag and Import Photos แต่ปลั๊กอินนี้ก็จะต้อง config path exif tool เหมือนกัน ซึ่งถ้าท่านไหนใช้ QGIS ในระบบปฏิบัติการ Windows สามารถเข้าไปแก้ปัญหานี้ได้ http://learn.gistda.or.th/photo2shape-fix/ โดยทางคุณธัญลักษณ์  เอี่ยมณรงค์ฤทธิ์ และคุณอาทิตย์ สมวาที ได้เขียนไว้ แต่ก็มีหลายๆท่านที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Ubuntu ซึ่งก็เจอปัญหานี้เหมือนกัน วันนี้เลยมานำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาครับ

1. เมื่อเราลงปลั๊กอิน Photo2Shape ก็จะเจอปํญหานี้ ให้คลิกปุ่ม Yes ไปก่อน

2. จากนั้นเปิด Terminal ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำสั่ง
$ sudo apt-get install python-pip3. พิมพ์คำสั่งติดตั้ง exifread
$ sudo pip install exifread 4. ติดตั้ง exifread เสร็จแล้ว5. sudo apt-get update อีกครั้ง6. จากนั้นก็ติดตั้งปลั๊กอิน Photo2Shape ได้ปกติ7. ตัวอย่างการใช้งานเมื่อติดตั้งได้แล้วให้ไปที่เมนู Vector >> Photo2Shape >> Photo2Shape8. เลือก Directory โฟลเดอร์รูปภาพที่เก็บมา และเลือกที่เก็บ Shapefile แล้วคลิก OK

9. ผลที่ได้ ดังภาพ

**หมายเหตุ ถ้ายังใช้งานไม่ได้ให้ลองปิดโปรแกรม QGIS แล้วเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

เขียนโดย: ชิงชัย หุมห้อง (Chingchai Humhong)


วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การเปิดข้อมูล ESRI Personal GeoDatabase (*.mdb files) ผ่านโปรแกรม QGIS

_______หลายคนเคยเพิ่มชั้นข้อมูลแบบ ESRI Shapefile เข้าไปในโปรแกรม QGIS หรือรู้ไม่ว่าโปรแกรม QGIS เองนั่นสามารถเปิดข้อมูล GIS ได้หลากหลายรูปแบบนามสกุล เช่น GeoJSON, GML, KML หรืออื่นๆ ที่ไฟล์นั่นมีการรองรับของ OGR ซึ่งวันนี้ผมก็จะขอยกตัวอย่างการเปิดข้อมูลแบบ ESRI Personal GeoDatabase กันดูครับว่ามีวิธีการอย่างไร


1.เพิ่มชั้นข้อมูลแบบ Vector Layers เลือกแบบ File


2. จากนั้นก็เข้าไปยังไฟล์ ESRI Personal GeoDatabase ที่เราเก็บไว้ แล้วเลือก File type เป็นแบบ ESRI Personal GeoDatabase ดังภาพ


3. เมื่อเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้เราเลือกข้อมูลที่เราสนใจ แล้วแต่ว่าเราจะเลือกหมดก็ได้ขึ้นอยู่ที่เราเอง ซึ่งไฟล์ mdb เองนั้นสามารถเก็บประเภอของข้อมูลได้หลายประเภท4. ผลลัพธ์ที่ได้ ดังภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การแปลงข้อมูล OSM (PBF Format) ให้อยู่ในรูปของ SQLite และ GeoJSON ด้วยชุดคำสั่ง ogr2ogr

_____ข้อมูล OSM (OpenStreetMap) เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี ซึ่งมีนามสกุลข้อมูลหลายรูปแบบ แต่วันนี้จะมาทดลองแปลงข้อมูล OSM ที่อยู่ในรูปแบบข้อง PBF Format ให้อยู่รูปแบบของ GeoJSON และ SQLite กันครับ

โดยเริ่มแรกเรามาลองแปลงเป็น SQLite กันครับ

 1. ทดสอบเครื่องมือ ogr2ogr


2. พิมพ์คำสั่ง ดังภาพด้านล่าง
ogr2ogr -f SQLite -dsco SPATIALITE vietnam.db vietnam-latest.osm.pbf


3. ผลที่ได้จะออกมาในรูปแบบ data.db ดังภาพ


4. เมื่อข้อมูลในโปรแกรม QGIS


จากนั้นจะลองแปลงเป็น GeoJSON ดูบ้าง
1. พิมพ์คำสั่ง ดังภาพด้านล่าง
ogr2ogr -f GeoJSON points.json data.osm.pbf points
ogr2ogr -f GeoJSON lines.json data.osm.pbf lines
ogr2ogr -f GeoJSON multilinestrings.json data.osm.pbf multilinestrings
ogr2ogr -f GeoJSON multipolygons.json data.osm.pbf multipolygons
ogr2ogr -f GeoJSON other_relations.json data.osm.pbf other_relations