วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม QGIS (Quantum GIS) Thailand Community [Facebook]

_____เมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วผมได้สร้างกลุ่มเปิดขึ้นมาเพื่อ แชร์ความรู้เทคนิคใหม่ๆ ทางด้าน gis และรวมถึงท่านที่ติดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานทางด้าน open source gis ก็ช่วยๆกันตอบน่ะครับ อีกอย่างช่วยๆ กันเผยแพร่น่ะครับ กลุ่มเราจะได้กลุ่มใหญ่ๆที่มั่นคงครับ ยังไงก็ช่วยกันติดตามและแผยแพร่ครับ :)

Click เข้าร่วมกลุ่ม

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การแปลงข้อมูลภาพไฟล์นามสกุล ECW ให้ไปเป็น GeoTIFF โดยใช้ FWTools เพื่อให้สามารถเปิดกับโปรแกรม QGIS ได้

_______ผมได้ลองใช้ QGIS 1.8.0 เปิดข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่มีรูปแบบไฟล์เป็น *.ecw แล้วเปิดไม่ได้ ซึ่งไฟล์ *.ecw ประเภทนี้มีชื่อเต็มว่า "Enhanced Compression Wavelet" หรือ "ERDAS Compress Wavelets" เป็นการบีบอัดไฟล์อีกแบบหนึ่งซึ่งถูกพัฒนาโดย ERDAS หลายๆ ท่านอาจคงรู้จักดีในโปรแกรม ERDAS IMAGINE แต่ปัจจุบันนี้บริษัท Intergraph ได้ซื้อไปแล้ว เรามาเข้าประเด็นกันดีกว่าครับฮ่าๆ เมื่อก่อนนั้นตอน QGIS 1.7.4 ยังสามารถเปิดได้อยู่ (ถ้าใครสนใจที่จะ Downgrade ลงไปน่ะครับ) ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่การ Config GDAL ในเวอร์ชั่น 1.9 จึงทำให้เกิดปัญหานี้ แต่เรามีวิธีแก้ไขปัญหานี้โดยการใช้ FWTools โดยการแปลงไฟล์ให้ไปเป็นไฟล์อื่นแทนเช่น GeoTIFF ครับ โดยการเรียกใช้ gdal_translate Example: gdal_translate -of GTiff image.ecw image.tif (แต่เมื่อเราแปลงไฟล์เสร็จแล้วขนาดไฟล์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นน่ะครับ)

1. ใช้ QGIS 1.8.0 เปิดไฟล์ *ecw แล้วเปิดไม่ได้

2. จงแปลงไฟล์ไฟล์เป็น GeoTIFF ด้วยสุดยอดโปรแกรมเทพด้วย FWTools ซ่ะ

3. ผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลงไฟล์

4. ผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลงไฟล์

5. ข้อพึงระวังเมื่อเราแปลงไฟล์ได้แล้ว ไฟล์ใหม่ที่ได้มาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นดังภาพ สาเหตุเพราะว่า *ecw นั้นเป็นไฟล์ที่บีบอัดภาพมาให้ขนาดเล็กลงครับ

Powered by gistnu

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดข้อมูล GIS จังหวัดเชียงใหม่ฟรี

_______ข่าวดีสำหรับหลายๆคนที่ต้องการข้อมูล gis ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลฟรีได้ที่กลุ่มงานภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน ตามลิงค์นี้เลยครับ http://kromchol.rid.go.th/survey/gis/webpages/ที่มาข้อมูล: กลุ่มงานภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน