วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การแปลงข้อมูล Raster ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูล Vector (R2V)

_______วันนี้จะมาเสนอวิธีการแปลงข้อมูล Raster ให้อยู่รูปแบบข้อมูลเวกเตอร์ โดยใช้โปรแกรม QGIS ด้วยการเรียกใช้ Module ของ GRASS GIS r.to.vect นั่นเองครับ

1.เปิดโปรแกรม QGIS แล้วเพิ่มชั้นข้อมูล raster ที่ต้องการจะแปลงข้อมูล


2.ไปที่ Processing Toolbox แล้วค้นหา Module "r.to.vect"


3. จากนั้นก็จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้ทำการเลือกดังภาพ
โดยสิ่งที่ต้องกำหนดก็คือ Input raster layer(ข้อมูลrasterที่ต้องการจะแปลง), Feature type ให้เลิกเป็น area หรือจะเลือกเป็น line point ก็ได้ ขึ้นอยู่ที่ข้อมูลของเรา, กำหนด extent ขอบเขตของข้อมูล และเลือกที่เก็บข้อมูล4.เมื่อคลิก OK แล้วรอสักพักนึง


5. ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นข้อมูล Vector ในรูปแบบ polygon ดังภาพด้านล่าง