วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Chapter 2 : Add Vector Raster Layers and Customize Symbology

_______ตอนนี้ก็เป็นบทที่ 2 แล้วครับ ซึ่งในบทนี้ก็จะสอนในส่วนของการเปิดชั้นข้อมูลแบบเวกเตอร์และแบบราสเตอร์ ในข้อมูลเวกเตอร์ก็จะยกตัวอย่างทั้งที่เป็นข้อมูลแบบจุด เส้น และพื้นที่ ครับ และก็จะกล่าวถึงคุณสมบัติของข้อมูลต่างๆ และอีกอย่างหนึ่งก็จะสอนการปรับแต่งคุณสมบัติหรือสัญลักษณ์ของข้อมูลนั้นๆ ซึ่งจะรวมถึงการแสดงป้ายกำกับข้อมูล (Label) ด้วยครับ :) -

part 1part 2


(ขอขอบคุณ ข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ในการสอนเป็นข้อมูลจากทีมวิจัย Map@NU)

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Chapter1: Download and Install Program QGIS

______ช่วงนี้จะกลับมาเน้นเกี่ยวกับ desktop gis ที่เป็นฟรีแวร์ตัวนึงครับที่ชื่อว่า Quantum GIS (QIG)ซึ่งก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับก็คือ บทที่ 1 จะเป็นการสอนตั้งแต่วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมว่าโหลดที่ไหน อย่างไร แล้วจากนั้นก็จะแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรมซึ่งก็ง่ายแสนจะง่ายครับ ยังก็ลองติดตามกันไปเรื่อยๆ ครับ (ถ้ามีเวลาก็จะคลอดบทต่อไปเรื่อยๆ ครับ ^_^)