วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558

เริ่มต้นการใช้เครื่องมือ Raster Calculator ด้วยโปรแกรม QGIS

_______วันนี้มาทำการทดสอบการใช้เครื่องมือ Raster Calculator ใน QGIS ดูว่าจะใช้ง่ายหรือผมลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหน โดยผมได้เตรียมข้อมูลอยู่ 2 ข้อมูลคือ DEM (Digital Elevation Model) ของ SRTM DEM 90 เมตร และข้อมูลเส้นลำน้ำที่ผ่านการแปลงให้อยู่ในรูปแบบ Raster (Rasterize) แล้วโดยให้มีค่าข้อมูลเท่ากับ 5 ดังภาพด้านล่าง
   
              (SRTM DEM 90 Meter)                         (Stream raster data)1. ไปที่เมนู Raster > Raster Calculator จากนั้นทำการเอา SRTM DEM - Stream ดังภาพด้านล่าง2. ผลลัพธ์ที่ได้
วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

การใช้เครื่องมือ Actions ร่วมกับ Google Maps ด้วยโปรแกรม QGIS

_______เครื่องมือ Actions ในโปรแกรม QGIS ถือเป็นอีกเครื่องมือนึงที่น่าสนใจและใช้ประโยชน์ได้มากพอสมควรเลยที่เดียว การทำงานของเครื่องมือนี้จะมีลักษณะคล้ายกับการทำ Hyper Link ในส่วนที่ผมยกตัวอย่างมานี้จะเป็นการใช้ข้อมูลขอบเขตตำบล เมื่อเราคลิกไปยังพื้นที่ใดๆในเขตตำบลที่เราต้องการ โปรแกรมก็จะทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปยังหน้าของ Google Maps แล้วแสดงขอบเขตพื้นที่ของตำบลที่เราคลิกได้เลย และท่านสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้ครับ

1. แสดงข้อมูลในเขตจังหวัดพิษณุโลก และใช้ Field ที่ชื่อว่า TAM_NAME


2. ไปที่เมนู Actions ใน Properties ของข้อมูลขอบเขตตำบล แล้วทำการตั้งค่าดังภาพ


3. จากนั้นเราจะได้เครื่องมือที่สร้างขึ้งเองดังภาพ


4. ตัวอย่างคลิกที่ ตำบลนครไทย จะเห็นว่ามีการเปิด Google Maps และแสดงพื้นที่ตำบลนครไทยดังภาพ