วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สอนใช้โปรแกรม Quantum GIS ในการจัดทำแผนที่ภาษี


________พอดีได้มีโอกาสไปอบรมการใช้โปรแกรม Quantum GIS ในการจัดทำแผนที่ภาษีหรือแผนที่เฉพาะเรื่องในกับแผนกช่างสำรวจ ของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกนี่เองครับ ซึ่งส่วนใหญ่ผมจะเน้นการใช้โปรแกรมที่เป็นฟรีแวร์ซะส่วนใหญ่ครับ เพราะว่าในปัจจุบันนี้ช่างสำรวจก็เริ่มเรียนรู้หรือสนใจในงานทางด้าน GIS กันมากขึ้น เพราะว่าเมื่อจบไปทำงานแล้วก็จะได้ทำงานทางด้านแผนที่โดยใช้โปรแกรมทางด้าน GIS ด้วยครับ :) สามารถดาวน์โหลดสไลด์ไปศึกษาได้ Click Download

Data Examples & Tutorial Powered by gistnu & Map@NU