วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

วิธีปรับขนาดพื้นที่ Hard Disk ของ VirtualBox ให้มีขนาดพื้นที่ใหญ่ขึ้น

_______เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผมต้องทำการจดบันทึกไว้ ไม่งั้นเดี๋ยวลืมซึ่งมันเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่ต้องการที่จะขยายพื้นที่ Hard Disk ใน VirtualBox ของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น

1. เริ่มจากเปิด Command prompt (cmd) ขึ้นมาแล้วเข้าไปที่ path "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox"

2. จากนั้นใช้คำสั่ง VBoxManage.exe clonehd เพื่อใช้ในการแปลงไฟล์จาก *.vmdk ไปเป็น *.vdi ตัวอย่างด้านล่าง

VBoxManage.exe clonehd "osgeo-live-8.0.vmdk" "new-osgeo-live-8.0.vdi" --format vdi

3. ทำการใช้คำสั่ง VBoxManage.exe modifyhd เพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่ให้กับ HDD โดยระบุขนาดเป็น MB

VBoxManage.exe modifyhd "new-osgeo-live-8.0.vdi" --resize 52000

4. เมื่อได้แล้วก็ทำการแปลงไฟล์จาก *.vdi ไปเป็น *.vmdk เหมือนเดิมครับ โดยไฟล์ใหม่ที่เราจะได้แนะนำให้สร้างโฟลเดอร์ (newdrive) ใหม่รองรับเลยครับ

VBoxManage.exe clonehd "new-osgeo-live-8.0.vdi" "/newdrive/new-osgeo-live-8.0.vmdk" --format vmdk

5. สามารถดูขั้นตอนการทำทั้งหมดจากภาพนี้ได้เลยครับ


6. จากนั้นไปที่โปแกรม VirtualBox ก็ทำการ remove ไฟล์ osgeo-live-8.0.vmdk ตัวเก่าทิ้งไป ดังภาพ


7. แล้วทำการเพิ่ม osgeo-live-8.0.vmdk ตัวใหม่ที่เราได้ทำการ resize แล้วแทนที่อันเก่า


8. จากนั้นก็เข้าไปที่ Lubuntu แล้วทำการติดตั้ง  GParted และทำการขยายพื้นที่ให้กับ HDD อีกครั้ง โดยทำตามจาก Youtube ด้านล้างนี้เลยครับ


9. อีกวิธีหนึ่งครับ สามารถดูจาก Youtube ได้เลยเช่นกันครับ


วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

การแปลงข้อมูล ESRI Shapefile (*.shp) ไปเป็นข้อมูลแบบ GeoJSON โดยใช้ ogr2ogr

_______การแปลงข้อมูลไปเป็น GeoJSON นั่นสามารถทำได้หลากหลายวิธีมากครับ ไม่ว่าจะใช้โปรแกรมแปลง เช่น QGIS หรือสามารถที่จะใช้บนเว็บออนไลน์ก็ได้เช่นกัน แต่วันนี้ผมขอแนะนำการแปลงข้อมูลโดยใช้ ogr2ogr ซึ่งเป็นหนึ่งในไลบราลี่ของ GDAL/OGR(Geospatial Data Abstraction Library)  ซึ่งท่านสามรถใช้ผ่านโปรแกรม OSGeo4W Shell หรือ FWTools ได้เลยครับ

1. ตัวอย่างข้อมูลแบบ ESRI Shapefile


2. ทดสอบว่า ogr2ogr ใช้งานได้หรือไม่


3. จากนั้นเราต้องพิมพ์คำสั่งลงไปดังด้านล่างนี้
>>> $ ogr2ogr -f GeoJSON outputfile.json inputfile.shp
ท่านไหนที่ต้องการแปลงระบบพิกัดด้วยก็ระบุ -t_srs แล้วตามด้วย EPSG Code เช่น -t_srs EPSG:4326 ครับ


4. ผลที่ได้จากการแปลง ESRI Shapefile เป็น GeoJSON ครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gdal.org/ogr2ogr.html