วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Map Server Project by GISDSS@NU


GISDSS@NU เป็นเว็บไซต์ที่นำผลจากกระบวนการทำงานวิจัยด้าน GIS - based DSS มาเผยแพร่แก่ผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย ซึ่งได้นำเอา GIS Web Applications แบบ opensource ยังไงก็ลองเข้าไปศึกษาดูล่ะกันครับ
เยี่ยมชมเว็บได้ที่ http://www.map.nu.ac.th/
และกำลังจะเต็มรูปแบบ www.map.nu.ac.th/rci