วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

+++โฉมใหม่ ของ Map@NU !!! +++


______ไม่ได้อัพเดทตั้งนาน เลยเอาหน้าตาอันใหม่ของเวบเรามาดูกันที่ชื่อว่า Map@NU โดยการทำงานของกลุ่มคนทำงานวิจัยที่ได้เอาศักยภาพของแต่ละคน มาผสมผสานกันให้เกิดเป็นผลงานทางวิชาการ ด้วยความมุ่งมั่นให้หวังเป็น "'งานต้นแบบ" เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้นำไปใช้หรือนำไปพัฒนาต่อยอดต่อ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน เพื่อการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและปัญหาของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งนำทีมโดย รศ.ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์

http://www.map.nu.ac.th/