วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สร้างขอบเขต (Extent) ข้อมูลภาพให้เป็นข้อมูล Shapfile ด้วย Image Boundary

________ครับวันนี้ก็ขอนำเสนอ Plugin ตัวหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเรามากเลยครับ ซึ่งมันมีชื่อว่า "Image Boundary" เจ้าตัวนี้ช่วยลดเวลาในการ digitize ขอบเขตของภาพถ่ายทางอากาศหรือแผนที่ภูมิประเทศเพราะว่าเค้าจะช่วยเราในการสร้างขอบเขต extent ของแต่ละข้อมูลภาพออกมาเป็นข้อมูล shapefile ทันทีเลยครับ :)

Data Example Support by dpc9