วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายตำบลของจังหวัดพิษณุโลก

______ช่วงนี้หลายๆคนคงจะติดตามพื้นที่ภัยแล้งกันอยู่เรื่อยๆ จากข่าวสารต่าง ซึ่งพอดีผมนั่งดูข่าวก็นึกขึ้นมาทันทีว่าเราควรจะทำแผนที่แสดงว่ามีตำบลไหนบ้าง ของจังหวัดพิษณุโลกถูกประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งบ้างครับ โดยไดนำเอาข้อมูลจาก ปภ. ซึ่งผมทำแผนที่ออกมาเป็นรายตำบลโดยการ Summarize รายชื่อหมู่บ้านที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ยังไงก็ลองไปดูกันเลยครับ// Powered by NU-GIS