วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

QGIS ก็สามารถดู Google Street View ได้เหมือนกัน

______Google Street View เป็นอีกหนึ่งบริการของ Google ที่ติดมาพร้อมกับ Google Maps และ Google Earth ซึ่งเป็นมุมมองการถ่ายภาพแบบพาโนรามา 360 องศา ตามเส้นถนนต่างๆ ทั่วโลก โดยวิธีการใช้ก็เพียงแค่เราลาก "pegman" (ตุ๊กตาสีแหลือง)ลงไปยังสถานที่ในแผนที่ที่เราต้องการ เพียงเท่านี้ท่านก้จะได้สัมผัสกับ Google Street View ได้แล้วครับ แต่ในโปรแกรม QGIS นั่นก็สามารถดู Google Street View ผ่านโปรแกรมได้เลยเช่นกัน แต่ท่านต้องติดตั้งปลั๊กอินที่ชื่อว่า "go2streetview" ก่อนถึงจะใช้ได้ครับ

1. ติดตั้งปลั๊กอิน "go2streetview"

2. เริ่มต้นใช้งานไปที่เมนู Plugin > go2streetview > Click to open Google Street View

3. คลิกไปยังตำแหน่งที่ต้องการในแผนที่ จากนั้นก็จะปรากฏหน้าต่าง Street View มาให้เราดังภาพศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://maps.google.co.th/intl/th/maps/about/behind-the-scenes/streetview/