วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

การแปลงข้อมูล ESRI Shapefile (*.shp) ไปเป็นข้อมูลแบบ GeoJSON โดยใช้ ogr2ogr

_______การแปลงข้อมูลไปเป็น GeoJSON นั่นสามารถทำได้หลากหลายวิธีมากครับ ไม่ว่าจะใช้โปรแกรมแปลง เช่น QGIS หรือสามารถที่จะใช้บนเว็บออนไลน์ก็ได้เช่นกัน แต่วันนี้ผมขอแนะนำการแปลงข้อมูลโดยใช้ ogr2ogr ซึ่งเป็นหนึ่งในไลบราลี่ของ GDAL/OGR(Geospatial Data Abstraction Library)  ซึ่งท่านสามรถใช้ผ่านโปรแกรม OSGeo4W Shell หรือ FWTools ได้เลยครับ

1. ตัวอย่างข้อมูลแบบ ESRI Shapefile


2. ทดสอบว่า ogr2ogr ใช้งานได้หรือไม่


3. จากนั้นเราต้องพิมพ์คำสั่งลงไปดังด้านล่างนี้
>>> $ ogr2ogr -f GeoJSON outputfile.json inputfile.shp
ท่านไหนที่ต้องการแปลงระบบพิกัดด้วยก็ระบุ -t_srs แล้วตามด้วย EPSG Code เช่น -t_srs EPSG:4326 ครับ


4. ผลที่ได้จากการแปลง ESRI Shapefile เป็น GeoJSON ครับสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gdal.org/ogr2ogr.html