วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

การใช้ SQL CASE...WHEN สำหรับการคำนวณฟิลด์ (Field Calculator) ใน QGIS

_______CASE...WHEN...THEN เป็นคำสั่งสำหรับการกำหนดเงื่อนไขการแสดงฟิลด์ เพื่อช่วยลดความซับซ้อนในการคำนวณฟิลด์ใน QGIS ผมว่าหลายคนคงเคยเจอปัญหานี้แบบเดียวกับผม ยกตัวอย่างเช่น ในข้อมูล Shape file ขอบเขตจังหวัด เรามีฟิลด์นึงที่เป็นรหัสจังหวัด (PROV_CODE) แต่ทีนี้เราจะทำการคำนวณโดยการสร้างฟิลด์ใหม่ขึ้นมา และสร้างฟิลด์ชื่อจังหวัด (PROV_NAME) และเราจะใช้ CASE...WHEN ช่วยในการคำนวณฟิลด์ ดังภาพครับ