วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วิธีเรียก Service จาก ArcGIS Server โดยใช้โปรแกรม QGIS

_______หลายๆ คนเคยอยากที่จะต้องการเรียก service จาก arcgis server หรือ arcgis onine บนโปรแกรม QGIS ซึ่งเราก็สามารถทำได้ 2 วิธีโดยใช้ Python Console และอีกแบบก็จะใช้ GDAL/OGR ครับ
วิธีที่ 1 Python Console
1. In the QGIS Python console ไปที่ Plugins >> Python console
2. จากนั้นก็พิมพ์ qgis.utils.iface.addRasterLayer("http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Street_Map/MapServer?f=json&pretty=true","esriLayer")


วิธีที่ 2 GDAL/OGR (gdal_translate)
1.ก็พิมพ์ลงใน terminal => gdal_translate "http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Street_Map/MapServer?f=json&pretty=true" esriStreetLayer.xml -of WMS
2.จากนั้นจะได้ xml มาก็ให้ลากใส่ใน QGIS ได้เลยครับReference : http://hub.qgis.org/wiki/quantum-gis/Arcgis_rest