วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Chapter1: Download and Install Program QGIS

______ช่วงนี้จะกลับมาเน้นเกี่ยวกับ desktop gis ที่เป็นฟรีแวร์ตัวนึงครับที่ชื่อว่า Quantum GIS (QIG)ซึ่งก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับก็คือ บทที่ 1 จะเป็นการสอนตั้งแต่วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมว่าโหลดที่ไหน อย่างไร แล้วจากนั้นก็จะแนะนำวิธีการติดตั้งโปรแกรมซึ่งก็ง่ายแสนจะง่ายครับ ยังก็ลองติดตามกันไปเรื่อยๆ ครับ (ถ้ามีเวลาก็จะคลอดบทต่อไปเรื่อยๆ ครับ ^_^)