วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Chapter 2 : Add Vector Raster Layers and Customize Symbology

_______ตอนนี้ก็เป็นบทที่ 2 แล้วครับ ซึ่งในบทนี้ก็จะสอนในส่วนของการเปิดชั้นข้อมูลแบบเวกเตอร์และแบบราสเตอร์ ในข้อมูลเวกเตอร์ก็จะยกตัวอย่างทั้งที่เป็นข้อมูลแบบจุด เส้น และพื้นที่ ครับ และก็จะกล่าวถึงคุณสมบัติของข้อมูลต่างๆ และอีกอย่างหนึ่งก็จะสอนการปรับแต่งคุณสมบัติหรือสัญลักษณ์ของข้อมูลนั้นๆ ซึ่งจะรวมถึงการแสดงป้ายกำกับข้อมูล (Label) ด้วยครับ :) -

part 1part 2


(ขอขอบคุณ ข้อมูลตัวอย่างที่ใช้ในการสอนเป็นข้อมูลจากทีมวิจัย Map@NU)