วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554

Chapter 3 : Add Field/Column and Update Attributes Table

_______หลังจากที่ห่างหายไปนานครับ ซึ่งช่วงนี้ยุ่งๆอยู่กับอะไรหลายอย่างก็เลยไม่ได้อัพเดพเกี่ยวกับ Quantum GIS ซักเท่าไหร่นักครับ แต่ก็จะค่อยๆ อัพวีดีโอเรื่อยๆ ครับ ซึ่งตอนนี้ก็มาถึง Chapter ที่ 3 แล้วครับ ก็จะเกี่ยวกับการเพิ่มฟิลด์และการแก้ไขข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute) ส่วนใหญ่จะทำงานกับข้อมูลตารางครับ