วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พื้นที่เสี่ยงดินถล่มและน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำน่าน [Video]

_______เป็นไฟล์วิดีโอ หนังสั้นๆ เกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงดินถล่มและน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำน่าน ซึ่งทางทีมสถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้เห็นว่าพื้นที่เสี่ยงดินถล่มและน้ำท่วมบริเวณลุ่มน้ำน่าน อยู่ในบริเวณไหนบ้าง อาจจะเป็นประโยชน์ในการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับทางด้านนี้ครับ ^_^