วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

PHITSANULOK FROM THEOS [Video]

_______Phitsanulok from THEOS เป็นการจำลองการบินในบริเวณอำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งภาพถ่ายจากดาวเทียมจะเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส (THEOS) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์มาจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ซึ่งเป็นข้อมูลภาพแบบ Pansharp โดยทำการจำลองการบินโดยทีม สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจะมีตำแหน่งโรงแรม โรงพยาบาล ตู้ATM เป็นต้นครับ :))