วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

Create Geometry from CSV File in QGIS

_______ขอแนะนำเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่จะช่วยในงานภาคสนามของเราได้ดีมากเลยครับ ถ้าหลายๆท่านที่กำลังสำรวจแปลงที่ดินหรือสำรวจอะไรก็แล้วแต่ที่ได้ข้อมูลจุด (point) มาแต่ต้องการที่จะทำให้ข้อมูลนั้นเป็นพื้นที่ (polygon) ซึ่งในโปรแกรม QGIS ก็มีเครื่องมือที่ช่วยเราได้อยู่ครับโดยใช้ Plugin ที่มีชื่อว่า "MMQGIS" แต่เครื่องที่ใช้ที่นั้นคือ Geometry Import from CSV File โดยจะเป็นการเรียกค่าพิกัด X,Y มาสร้างเป็นพื้นที่โดยจะใช้ Field หรือ Column หนึ่งที่เรากำหนดไว้ว่าเป็นกลุ่มในการสร้างข้อมูลพื้นที่ ตัวอย่างของผมที่เป็นข้อมูลแปลงที่ดิน ซึ่งผมจะใช้ Field ที่ชื่อว่า PARCEL ครับ เพราะว่าตอนผมออกพื้นที่สำรวจผมก็เก็บตำแหน่ง X,Y พร้อมกับเก็บข้อมูล Attribute ที่เป็น parcel code ว่าแปลงนี้เป็นของใครมาด้วยครับ ยังมีอีกตัวหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันครับ point2one :)

Data Examples Powered by gistnu