วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

Space and Time of students journey in Naresuan University [Hexagons Grid]_______ขอขุดเอางานวิจัยเก่าตอนที่เรียนอยู่ มาลองทำอะไรที่แปลกใหม่ซักนิดหน่อยครับ ต้องขอพูดย้อนไปก่อนน่ะครับว่างานวิจัยของผมศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าแต่ละคนเค้าอยู่ที่ไหน ทำอะไร และกำลังจะไปที่ไหน ในแต่ละช่วงเวลาครับ จึงทำให้เรารู้ว่าในแต่ละช่วงเวลาของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีความหนาแน่น (Density) หรือมีการใช้พื้นที่ร่วมกันของนิสิต (Space-time Bundle) ครับ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาผมคือ ดร.กัมปนาท ปิยะธำรงชัย ครับ ซึ่งแต่เดิมนั้นก็เป็นการใช้ Density แบบทั่วไปที่เราเคยใช้กันครับ แต่วันนี้ผมก็เลยจะขอลองสร้างแผนที่ความหนาแน่นแบบที่เป็นตารางหกเหลี่ยมครับ (Hexagons Grid) โดยใช้โปรแกรม QGIS นี่แหละครับ โดยเริ่มแรกเราต้องมีข้อมูลจุดก่อนน่ะครับ จากนั้นก็สร้างตารางหกเหลี่ยมซึ่งใช้ Plugin Qmarxan จากนั้นก็ทำการ Point in Polygon ครับ เท่านี้ก็ได้ดังภาพด้านบนแล้วครับ :)
Click Here: 3D Density Surfaces
Click Here: Space-time Density
Click Here: explore in google earth
Reference: Arts, Images and Phenomena in Research : Naresuan University
Powered By: ชิงชัย หุมห้อง, กฤตเมธ เพ็งกระจ่าง และโชติวัฒน์ น่วมบาง