วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Clip Data ESRI Shapefiles using FWTools [ogr2ogr]

______สำหรับคนที่ชอบความ Hardcore แบบผมครับ ที่จริงการตัดข้อมูลไม่จำเป็นต้องทำแบบผมก็ได้ เราก็แค่ใช้ฟังก์ชั่นที่เค้ามีให้เลยก็ได้ครับ แต่ถ้าจะลองทำแบบผมก็ตามนี้เลยครับ ogr2ogr -clipsrc plk_prov.shp newflu52.shp flu52.shp


Reference: http://www.gdal.org/ogr2ogr.html
Data Example: NUGIS