วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Conversion from MapInfo Tab file to ESRI Shapefile using FWTools [ogr2ogr]

_______ช่วงนี้ยังคงอยู่กับ gdal/ogr ครับ และยังทำงานอยู่กับ ogr2ogr เพื่อที่แปลงไฟล์จาก MapInfo ให้ไปเป็น ESRI Shapefile เคยมีน้องที่ทำงานอยู่บริษัทเอกชน หลายคนถามบ่อยๆ ว่าผมอยากจะเอาไฟล์จากโปรแกรม MapInfo ไปเปิดใน ArcGIS หรือ QGIS ได้อย่างไรครับ ซึ่งผมก็พยายามที่จะให้น้องเค้าทำตามนี้เลยครับโดยใช้ FWTools แล้วให้ใช้ชุดคำสั่ง ogr2ogr ครับ ยกตัวอย่างเช่น ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" plkprovince.shp Province_phitsanulok.TAB หรืออีกตัวอย่าง ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" new_mexico.shp Mexico.TAB ถ้าต้องการระบุค่าพิกัดใหม่ก็ตามนี้เลย ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" -t_srs "EPSG: 4269" Mapinfo2Shp\LincsBoundary.shp Mapinfo2Shp\Lincolnshire.tab


Reference: http://www.mapwindow.org/phorum/read.php?4,21913
Data Example: http://gw.vtrenz.net/?NYEWEN5YSB