วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

NUGIS Developer Meeting in Doi Angkhang Chiang Mai, January 2013_______พวกเราได้มีโอกาสพักผ่อนและหาแรงบัลดาลใจในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ และได้พูดคุยกันในงานที่เราจะต้องช่วยกันพัฒนาต่อไป