วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

Expression based labeling in Quantum GIS

_______มีหลายคนน่าจะเคยคิดเหมือนกันกับผมว่า ตอนเวลาเราจะแสดง label ของข้อมูลโดยอยากจะแสดงทั้ง 2 fileds ให้เป็น 2 บรรทัด และอาจจะใส่ข้อความบ้างนิดหน่อย ที่นี่มีคำตอบครับ "prov_name" || ' \nเสียชีวิต: ' || "sum" || ' ราย'Reference: http://planet.qgis.org/planet/tag/labeling/