วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม QGIS (Quantum GIS) Thailand Community [Facebook]

_____เมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วผมได้สร้างกลุ่มเปิดขึ้นมาเพื่อ แชร์ความรู้เทคนิคใหม่ๆ ทางด้าน gis และรวมถึงท่านที่ติดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานทางด้าน open source gis ก็ช่วยๆกันตอบน่ะครับ อีกอย่างช่วยๆ กันเผยแพร่น่ะครับ กลุ่มเราจะได้กลุ่มใหญ่ๆที่มั่นคงครับ ยังไงก็ช่วยกันติดตามและแผยแพร่ครับ :)

Click เข้าร่วมกลุ่ม