วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดข้อมูล GIS จังหวัดเชียงใหม่ฟรี

_______ข่าวดีสำหรับหลายๆคนที่ต้องการข้อมูล gis ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลฟรีได้ที่กลุ่มงานภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน ตามลิงค์นี้เลยครับ http://kromchol.rid.go.th/survey/gis/webpages/ที่มาข้อมูล: กลุ่มงานภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน