วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หนังสือ "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Geographic Information System)"


______สำหรับผู้ที่สนใจความรู้เกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม แล้วต้องการหาหนังสือดีๆ สักเล่มอ่านและศึกษา ผมขอแนะนำหนังสือเล่มนี้เลยครับ "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Geographic Information System)" ซึ่งเขียนโดย "รศ.ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์" ปัจจุบันท่านอาจารย์ได้สอนอยู่ที่คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร และดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร (GIST@NU) อีกด้วยครับ ถ้าอยากทราบรายละเอียดผลงานของท่านอาจารย์ ลองคลิกที่นี่ครับ ส่วนหนังสือก็คลิกดาวน์โหลดได้จากนี่เลย Click Download Book

Source by : www.map.nu.ac.th (MAP@NU)