วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การติดตั้ง Apache Web Server บนระบบปฎิบัติการ Ubuntu 13.04 LTS

______สำหรับการติดตั้ง Apache Web Server บน Ubuntu (debian distributions) นั้นทำได้ง่ายมากเลยครับ เขียนแค่บรรทัดเดียวก็ได้แล้ว โดยไปที่ terminal แล้วพิมพ์คำสั่ง
$ sudo apt-get install apache2
เพียงเท่านีัก็ได้แล้วครับ ส่วน root www จะอยู่ที่ /var/www