วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การสร้าง Model Builder ในโปรแกรม QGIS

______ในโปรแกรม QGIS นั้น นอกจากจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพื้นที่ได้แล้ว ยังสามารถที่จะสร้าง model ง่ายเพื่อสั่งให้โปรแกรมทำอะไรบางอย่างตามที่เราต้อง ซึ่งจะเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่สามารถเขียนปลั๊กอินขึ้นเองได้ ก็ลองใช้ Graphical modeler ของ QGIS ดูน่ะครับไม่ยากใช้ง่ายดีครับ วิธีการใช้งาน QGIS Modeler


Powered by : sakda homhuan & chingchai humhong