วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

การ Classify ข้อมูลภาพจากดาวเทียมโดยใช้ QGIS

_______สวัสดีปีใหม่ครับ ปีใหม่นี้เริ่มต้นด้วยบทความที่เกี่ยวกับการ classify ข้อมูลภาพจากดาวเที่ยม โดยใช้ QGIS ซึ่งการที่เราจะสามารถ classify ได้นั้นเราจำเป็นต้องติดตั้งปลั็กอินที่ชื่อว่า "Semi-Automatic Classification Plugin" ครับ และอาศัยเครื่องมือที่ built-in มากับ QGIS อย่างเช่น GRASS และ SAGA ครับ

Download คู่มือการใช้งาน