วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ติดตั้ง QGIS 2.7.0-Master Version

______สืบเนื่องจากบทความ OSGeo4W Shell ครับ ก็เลยมาแนะนำการติดตั้ง QGIS 2.7.0-Master ครับ

1. วิธีการติดตั้งก็เลือก qgis-dev

2. Splash QGIS 2.7.0-Master

3. ทดสอบการใช้งาน QGIS 2.7.0-Master

Reference: http://qgis.org