วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

การใช้เครื่องมือ Actions ร่วมกับ Google Maps ด้วยโปรแกรม QGIS

_______เครื่องมือ Actions ในโปรแกรม QGIS ถือเป็นอีกเครื่องมือนึงที่น่าสนใจและใช้ประโยชน์ได้มากพอสมควรเลยที่เดียว การทำงานของเครื่องมือนี้จะมีลักษณะคล้ายกับการทำ Hyper Link ในส่วนที่ผมยกตัวอย่างมานี้จะเป็นการใช้ข้อมูลขอบเขตตำบล เมื่อเราคลิกไปยังพื้นที่ใดๆในเขตตำบลที่เราต้องการ โปรแกรมก็จะทำการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปยังหน้าของ Google Maps แล้วแสดงขอบเขตพื้นที่ของตำบลที่เราคลิกได้เลย และท่านสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้ครับ

1. แสดงข้อมูลในเขตจังหวัดพิษณุโลก และใช้ Field ที่ชื่อว่า TAM_NAME


2. ไปที่เมนู Actions ใน Properties ของข้อมูลขอบเขตตำบล แล้วทำการตั้งค่าดังภาพ


3. จากนั้นเราจะได้เครื่องมือที่สร้างขึ้งเองดังภาพ


4. ตัวอย่างคลิกที่ ตำบลนครไทย จะเห็นว่ามีการเปิด Google Maps และแสดงพื้นที่ตำบลนครไทยดังภาพ