วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

QGIS 1.8.0 - Heat Map (Raster Plugin)

____Quantum GIS 1.8.0 RC สามารถสร้างแผนที่ Heat Map ได้แล้วครับ ซึ่งปลั๊กอินนี้จะอยู่ในเมนูของ Raster ครับ โดยข้อมูลที่จะ input เข้าไปจะเป็นแบบจุดครับ และเรายังสามารถกำหนดค่าต่างได้ด้วยครับ โดยต้องติกในส่วนของ Advanced ครับ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคล้ายกับ Density หรือป่าวอันนี้ไม่รู้จริงๆ ครับ