วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิธีที่ 1 สำหรับการแก้ปัญหา Encoding ของ Quantum GIS 1.8.0 โดยใช้ PostgreSQL/PostGIS

____สำหรับการแก้ปัญหาวิธีนี้จะเป็นการแก้ในส่วนของข้อมูลครับ ซึ่งผมไม่ได้แก้ไขในโปรแกรม QGIS แต่อย่างใด โดยวิธีการของผมก็คือนำข้อมูล Shapefile เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ PostgreSQL/PostGIS ครับ ซึ่งในระหว่างที่เรา Import ข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลนั้นเราสามารถเปลี่ยน DBF file character encoding ให้เป็น TIS-620 เพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้อมูล Attribute ที่เป็นภาษาไทยสำหรับโปรแกรม QGIS 1.8.0 แล้วครับ

** สามารถเข้าไปดูวิธีนี้ได้ครับ

วิธีที่ 3 สำหรับการแก้ปัญหา Encoding ของ Quantum GIS 1.8.0-2 โดยการแก้ไขไฟล์ qgis.bat


PostgreSQL : http://www.postgresql.org/
PostGIS : http://postgis.refractions.net/