วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

QGIS Browser สามารถลากข้อมูลใส่ใน QGIS Desktop ได้เหมือนกัน

____ความสามารถของโปรแกรม QGIS Browser 1.8.0 RC นี้มีการทำงานบางส่วนคล้ายกับโปรแกรม ArcCatalog แต่ความสามารถก็ยังไม่ถึงขั้นเท่ากับ ArcCatalog หรอกครับ ซึ่ง QGIS Browser มันมีความสามารถเล็กๆ น้อยๆ อย่างเช่น สามารถลากชั้นข้อมูลทั้งแบบ Vector และ Raster ลงในโปรแกรม QGIS Desktop ได้ สามารถที่จะเรียกดู Metadata, Preview ข้อมูลที่ต้องการ และเรียกดูข้อมูล Attribute ได้เช่นกันครับ ซึ่งด้านบนจะมีปุ่มเครื่องมืออยู่ 4 ปุ่ม ได้แก่ Refresh, Manage WMS, New Shapefile และ Set layer CRS ครับ ซึ่งลักษณะการทำงานของแต่ละเครื่องมือก็จะแตกต่างกัน คือ
1. ปุ่มแรกเลยก็เป็นการ Refresh map ครับ
2. ในส่วนของ Manage WMS ก็จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับ Web Map Service ซึ่งเป็นการเรียกใช้ข้อมูลแผนที่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครับ
3. ใน QGIS Browser นั้นเราสามารถสร้างชั้นข้อมูลใหม่ได้ โดยเลือกคลิกที่ปุ่ม New Shapefile ครับ
4. ปุ่มสุดท้าย Set layer CRS ก็จะเป็นการกำหนดค่าพิกัดอ้างอิงให้กับชั้นข้อมูลครับ
____ซึ่งผมก็ได้อธิบายอย่างคร่าวๆ ไม่ค่อยได้ละเอียดอะไรมากมายครับ ถ้าท่านใดลองอ่านดูแล้วผมได้แปลความหมายของ QGIS Browser ผิดไปหรือท่านใดที่อยากจะแชร์ก็เพิ่มเติมได้เลยครับ โดยด้านล่างก็จะเป็นภาพประกอบการใช้งานของโปรแกรม QGIS Browser ครับ