วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

การแปลงข้อมูลภาพไฟล์นามสกุล MrSID ให้ไปเป็น GeoTIFF โดยใช้ FWTools และ QGIS

_____อย่างที่ทราบกันดีครับว่า ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศนั้นจะเป็นไฟล์แบบ MrSID ซึ่งเป็นไฟล์ที่ผ่านการบีบอักข้อมูลให้เหลือขนาดไฟล์อยู่แค่นิดเดียว เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บและส่งให้กันได้ง่าย แต่ในขณะทีบางโปรแกรมนั้นไม่อาจสามารถเปิดไฟล์ประเภทนี้ได้ (แต่ QGIS เปิดได้น่ะครับ) ดังนั้นเราจึงต้องแปลงกลับไปให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถใช้ได้หลากหลายโปรแกรม อย่างเช่น GeoTiff เป็นต้น แต่การแปลงกลับมานี่คือจะต้องดูพื้นที่ในเครื่องเราสักหน่อยน่ะครับ ถ้าแปลงไฟล์หลายๆไฟล์นี้ก็กินพื้นที่ในเครื่องเราพอสมควรครับ ซึ่งโปรแกรมที่ผมจะแนะนำในวันนี้มีอยู่ 2 ตัวคือ FWTools และ QGIS ใชัได้ทั้งสองแบบเลย มาเริ่มกันดีกว่าครับ

FWTools
1. เปิด FWTols แล้วใช้คำสั่ง gdal_translate -of GTiff image.sid image.tif


2. ผลลัพธ์จาก openev


QGIS (Quantum GIS)
1. Raster >> Conversion >> Translate (Convert format)


2. ระบุพารามิเตอร์ดังภาพ