วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การเก็บข้อมูลจุดความสูง จาก Google Maps โดยใช้ปลั๊กอิน Obtain Elevation ในโปรแกรม QGIS

______หลายท่านที่อยากจะได้ข้อมูลจุดความสูง(elevation)จาก google maps ซึ่งอยู่ใน Google Maps API Web Services โดยเราสามารถเรียก service จากตัวอย่างนี้ดู Click เมื่อเรา get ค่าตำแหน่งที่ต้องการจุดความสูงไป เราก็จะได้ Output Format ออกมา 2 แบบ คือ JSON และ XML แต่ถ้าท่านที่ไม่ค่อยชอบการเขียนโค๊ดลงไป เราสามารถใช้โปรแกรม QGIS โดยใช้ปลั๊กอิน Obtain Elevation ท่านต้องติดตังปลั๊กอินนี้ก่อนน่ะครับ วิธีการติดตั้งปลั๊กอิน Click

1. เริ่มจากเปิดโปรแกรม QGIS ขึ้นมาก่อน จากนั้นก็เลือกพื้นที่ที่เราต้องการ จุดความสูง


2. ไปที่เมนู Plugin >> Obtain Elevation


3. คลิกไปยังจุดที่ต้องการค่าความสูง ที่ต้องการ4. คลิกไปเรื่อยๆ ก็จะได้เต็มพื้นที่ ดังภาพ


คราวหน้าเดี๋ยวเราเอาจุดความสูงที่ได้ มาสร้างเส้นชั้นความสูงกันครับ

Data Example : MAP@NU