วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รหัสเปิด (Open-Source GIS) ในการจัดทำข้อมูลแผนที่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 2)” ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2557

_______ท่านไหนที่สนใจอยากเข้าร่วมอบรมการใช้โปนแกรม QGIS 2.0.1 เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลแผนที่ ในองค์กรของท่านเอง สามารถสมัครเข้ามาได้น่ะครับ โดยให้ดาวน์โหลดแบบตอบรับ จากทางเว็บไซต์ Click จากนั้นก็ส่ง email มาที่ chingchai.h@gmail.com ให้ส่งมาก่อนวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 น่ะครับ และโครงการอบรมจะเริ่มวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ครับ โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน โดยเนื้อหลักสูตรที่จะอบรมก็ ได้แก่

1. การดาวน์โลหดและติดตั้งโปรแกรม QGIS

2. การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม QGIS อาทิเช่น การเปิดข้อมูล vector, raster การเปลี่ยนคุณสมบัติของข้อมูลและการจัดการข้อมูล GIS เป็นต้น

3. การให้ค่าพิกัดกับข้อมูลภาพที่สแกนมา เช่น โฉนดที่ดิน หรือภาพที่ capture มาจากเว็บไซต์

4. การนำเข้าข้อมูล GIS เช่น การนำเข้าแปลงที่ดิน

5. การจัดพิมพ์ข้อมูลแผนที่ (map layout)

6. การใช้เครื่องมือปลั๊กอินเสริม ที่จำเป็นในงานทางด้านต่างๆรีบๆ กันหน่อยน่ะครับ มีจำนวนจำกัดน่ะครับ :)
ดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ gistnu