วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

QGIS 2.2.0 - Valmiera สามารถติดตั้งแบบ OSGeo4W ได้แล้ว

_______มาแล้วครับ QGIS เวอร์ชั่น 2.2.0 - Valmiera ทุกท่านสามารถติดตั้งแบบ OSGeo4W ได้เลยครับ