วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

สร้างโมเดล 3 มิติ จาก QGIS โดยใช้ปลั๊กอิน Qgis2Threejs

_______จากเว็บไซต์ของคุณ Anita Graser หนึ่งใน Contributes ของ QGIS ซึ่งเค้าได้สร้างโมเดล 3 มิติขึ้นมา โดยใช้ปลั๊กอิน Qgis2Threejs หลายท่านลองนำไปใช้ดูน่ะครับ โดยโมเดลนี้จะแสดงผลออกมาโดยใช้ Web Browser หรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีนี้ว่า "WebGL" เพื่อแสดงภาพกราฟิก 3 มิติ สำหรับเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งปลักอินส์เพิ่มครับ (อ้างอิงจากWikipedia) ถ้าสนใจอยากลองทำดูบ้างก็ต้องติดตั้งปลักอิน Qgis2Threejs ก่อนน่ะครับ แล้วจากนั้นก็เริ่มทำได้เลยจากเว็บไซต์ Click

ภาพตัวอย่างของผมครับ
คลิกดูเว็บไซต์ http://www2.cgistln.nu.ac.th/chai/3d/nu3d.html

อ้างอิงจาก: http://anitagraser.com/2014/03/15/3d-viz-with-qgis-three-js/