วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วิธีการแก้ไขปัญหาปลั๊กอิน Photo2Shape ใน QGIS ใช้งานไม่ได้บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu

______มีหลายท่านที่อยากจะใช้ปลั๊กอิน Photo2Shape ซึ่งเมื่อเราติดตั้งปลั๊กอินนี้ไปแล้วไม่สามารถเรียกใช้งานได้ เนื่องจาก Module Exifread หายไป มีวิธีการแก้ไขอยู่หลายวิธีเหมือนกัน เช่น การเปลี่ยนไปใช้ปลั๊กอินตัวใหม่ที่ชื่อว่า Geotag and Import Photos แต่ปลั๊กอินนี้ก็จะต้อง config path exif tool เหมือนกัน ซึ่งถ้าท่านไหนใช้ QGIS ในระบบปฏิบัติการ Windows สามารถเข้าไปแก้ปัญหานี้ได้ http://learn.gistda.or.th/photo2shape-fix/ โดยทางคุณธัญลักษณ์  เอี่ยมณรงค์ฤทธิ์ และคุณอาทิตย์ สมวาที ได้เขียนไว้ แต่ก็มีหลายๆท่านที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Ubuntu ซึ่งก็เจอปัญหานี้เหมือนกัน วันนี้เลยมานำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาครับ

1. เมื่อเราลงปลั๊กอิน Photo2Shape ก็จะเจอปํญหานี้ ให้คลิกปุ่ม Yes ไปก่อน

2. จากนั้นเปิด Terminal ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำสั่ง
$ sudo apt-get install python-pip3. พิมพ์คำสั่งติดตั้ง exifread
$ sudo pip install exifread 4. ติดตั้ง exifread เสร็จแล้ว5. sudo apt-get update อีกครั้ง6. จากนั้นก็ติดตั้งปลั๊กอิน Photo2Shape ได้ปกติ7. ตัวอย่างการใช้งานเมื่อติดตั้งได้แล้วให้ไปที่เมนู Vector >> Photo2Shape >> Photo2Shape8. เลือก Directory โฟลเดอร์รูปภาพที่เก็บมา และเลือกที่เก็บ Shapefile แล้วคลิก OK

9. ผลที่ได้ ดังภาพ

**หมายเหตุ ถ้ายังใช้งานไม่ได้ให้ลองปิดโปรแกรม QGIS แล้วเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

เขียนโดย: ชิงชัย หุมห้อง (Chingchai Humhong)