วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การเปิดข้อมูล ESRI Personal GeoDatabase (*.mdb files) ผ่านโปรแกรม QGIS

_______หลายคนเคยเพิ่มชั้นข้อมูลแบบ ESRI Shapefile เข้าไปในโปรแกรม QGIS หรือรู้ไม่ว่าโปรแกรม QGIS เองนั่นสามารถเปิดข้อมูล GIS ได้หลากหลายรูปแบบนามสกุล เช่น GeoJSON, GML, KML หรืออื่นๆ ที่ไฟล์นั่นมีการรองรับของ OGR ซึ่งวันนี้ผมก็จะขอยกตัวอย่างการเปิดข้อมูลแบบ ESRI Personal GeoDatabase กันดูครับว่ามีวิธีการอย่างไร


1.เพิ่มชั้นข้อมูลแบบ Vector Layers เลือกแบบ File


2. จากนั้นก็เข้าไปยังไฟล์ ESRI Personal GeoDatabase ที่เราเก็บไว้ แล้วเลือก File type เป็นแบบ ESRI Personal GeoDatabase ดังภาพ


3. เมื่อเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมาให้เราเลือกข้อมูลที่เราสนใจ แล้วแต่ว่าเราจะเลือกหมดก็ได้ขึ้นอยู่ที่เราเอง ซึ่งไฟล์ mdb เองนั้นสามารถเก็บประเภอของข้อมูลได้หลายประเภท4. ผลลัพธ์ที่ได้ ดังภาพ