วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การแปลงข้อมูล OSM (PBF Format) ให้อยู่ในรูปของ SQLite และ GeoJSON ด้วยชุดคำสั่ง ogr2ogr

_____ข้อมูล OSM (OpenStreetMap) เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรี ซึ่งมีนามสกุลข้อมูลหลายรูปแบบ แต่วันนี้จะมาทดลองแปลงข้อมูล OSM ที่อยู่ในรูปแบบข้อง PBF Format ให้อยู่รูปแบบของ GeoJSON และ SQLite กันครับ

โดยเริ่มแรกเรามาลองแปลงเป็น SQLite กันครับ

 1. ทดสอบเครื่องมือ ogr2ogr


2. พิมพ์คำสั่ง ดังภาพด้านล่าง
ogr2ogr -f SQLite -dsco SPATIALITE vietnam.db vietnam-latest.osm.pbf


3. ผลที่ได้จะออกมาในรูปแบบ data.db ดังภาพ


4. เมื่อข้อมูลในโปรแกรม QGIS


จากนั้นจะลองแปลงเป็น GeoJSON ดูบ้าง
1. พิมพ์คำสั่ง ดังภาพด้านล่าง
ogr2ogr -f GeoJSON points.json data.osm.pbf points
ogr2ogr -f GeoJSON lines.json data.osm.pbf lines
ogr2ogr -f GeoJSON multilinestrings.json data.osm.pbf multilinestrings
ogr2ogr -f GeoJSON multipolygons.json data.osm.pbf multipolygons
ogr2ogr -f GeoJSON other_relations.json data.osm.pbf other_relations