วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การเรียกดูชื่อฟิวด์และประเภทของข้อมูล Shapefile ด้วย Python GDAL/OGR