วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ตั้งค่า MS4W 3.2.0 ให้สามารถติดตั้ง PHP Composer

1. ติดตั้ง ms4w ดาวน์โหลดได้จาก http://ms4w.com/index.html


2. ดาวน์โหลด PHP 5.6.30 ที่ http://windows.php.net/downloads/releases/php-5.6.30-Win32-VC11-x86.zip (เนื่องจาก ms4w ใช้ php เวอร์ชั่นนี้ในการใช้งาน ดังนั้นจึงต้องโหลดเวอร์ชั่นนี้เพื่อที่จะเอาไฟล์ php.exe)3. คลาย zip file php-5.6.30-Win32-VC11-x86.zip  ที่โหลดมา แล้ว copy ไฟล์ php.exe ไปว่าที่ ms4w/Apache/cgi-bin


4. สร้างไฟล์ phpinfo.php ด้วย editor สามารถไป copy script ได้ที่ http://php.net/manual/en/function.phpinfo.php5. ดาวน์โหลด https://getcomposer.org/download/ (เลือกโหลดแบบ Composer-Setup.exe) และติดตั้ง Composer


6. ทดสอบ composer ด้วย command line (cmd) แล้วพิมพ์ composer